Retubing. Reheating PT PJB – Muara Karang.

Magnetic Particle Test – PT Gamma Mekanika Gemilang

Mechanical Test – PT Gamma Mekanika Gemilanng

PT GAMMA MEKANIKA GEMILANG – NDT

WPS PQR Gamma Mekanika Gemilang

Radiography Test – PT Gamma Mekanika Gemilang

Training – PT Gamma Mekanika Gemilang